Competències

D'acord amb l'article 3.4 dels Estatuts de la Mancomunitat, seran competència d'aquesta; entre d’altres, i en la mesura que ho prevegin els acords i convenis de delegació, cooperació i col·laboració dels diferents municipis integrants i la resta d’administracions; les que s’indiquen a continuació:


a) Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
b) Parcs i jardins.
c) Pavimentació de vies públiques i conservació de camins i vies rurals.
d) Promoció i gestió de vivendes.
e) Patrimoni històric-artístic i cultural.
f) Protecció del medi ambient i recollida de residus.
g) Fires, festes i consum, promoció cultural i turística.
h) Serveis funeraris.
i) Subministrament d’aigua i clavegueram.
j) Transport públic de viatgers.
k) Activitats esportives, joventut, oci i temps lliure.
l) Activitats i ensenyaments especials, activitats extraescolars.
m) La promoció econòmica en general.
n) Sanitat i protecció de la salut.
o) Benestar i serveis socials.

Darrera actualització: 7.05.2018 | 11:27
Darrera actualització: 7.05.2018 | 11:27