Estructura organitzativa

Ple del Consell General de la Mancomunitat

El Ple del Consell General de la Mancomunitat serà el màxim òrgan representatiu dels municipis en el si de l’entitat, i tindrà les característiques i atribucions que s’atorguen a l’Assemblea, d’acord amb els articles 48 i 49 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel que es regula la Constitució i la Demarcació Territorial dels Municipis, de les Entitats Municipals Descentralitzades i de les Mancomunitats de Catalunya. El Ple del Consell tindrà la suprema facultat per interpretar els preceptes continguts en els Estatuts i cobrir els seus buits, sempre sotmetent-se a la normativa legal vigent en matèria d'Administració Local.

Els Estatuts podran ser desenvolupats mitjançant els acords que vàlidament adoptin els òrgans de govern i administració de la Mancomunitat, dins del seu àmbit respectiu de competències.

Govern i administració de la Mancomunitat

El govern i administració de la Mancomunitat seran exercits pel Ple del Consell General i el President/a. També són òrgans necessaris en l’organització de la Mancomunitat: la Comissió Especial de Comptes, formada pels mateixos membres del Ple del Consell i la funció de la qual és, un cop a l’any, l’estudi, anàlisi i censura dels comptes de l’exercici anterior; i el Vicepresident/a de la Mancomunitat.

El Ple del Consell estarà integrat per dos vocals escollits en representació de cadascun dels municipis mancomunats. Els vocals representants de cada municipi ho seran per acord plenari de l’Ajuntament de cada un d’ells, i el seu mandat cessarà en cessar el càrrec municipal que va possibilitar la seva elecció, o bé per nou acord plenari de l'Ajuntament que el va designar. Els vocals representants dels municipis podran ser reelegits consecutiva i indefinidament.

Ostentació de càrrecs actual

La Presidència està sostentada per l'Alcaldessa de Calaf, la Sra. Montserrat Mases i Sala; la vicepresidència per a l'Alcaldessa dels Prats de Rei, la Sra. Carla Casas i Valls, i un total de set vocalies que representen els municipis de Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera. La tresoreria va a càrrec del secretari-interventor de l'Ajuntament de Calaf, Joan Miquel Roig Mestre.

Darrera actualització: 2.02.2024 | 14:23
Darrera actualització: 2.02.2024 | 14:23