Transparència

Informació transparència


Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal e transparència s'estructura en 4 grans àmbits, que són els següetns: 


En general podreu trobar informació relativa, entre altres informacions, als temes següents: 

  • Actes de comissions
  • Pressupostos i plantilles
  • Normativa general i fiscal
  • Informació d'urbanisme
  • Contractes i licitacions
  • El tauler d'anuncis 
  • Subvencions
  • Etc
Darrera actualització: 24.05.2024 | 10:22
Darrera actualització: 24.05.2024 | 10:22